Університет "КРОК" (Корпорація розвитку освіти і кадрів)
Krok
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

"КРОК" - перший вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, який ввів систему управління якістю - Total Quality Management (TQM) та отримав сертифікат Національного органу України з сертифікації згідно системи сертифікації УкрСЕПРО, яка підтверджує відповідність якості навчання вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008). 


В університеті викладають відомі в Україні та за її межами академіки, професори, доктори й кандидати наук, фахівці практики; для викладання ексклюзивних спецкурсів запрошуються провідні фахівці кращих ВНЗ Європи та Америки.

Факультети:

КРОК - це сучасна освітня корпорація, до складу якої входять Університет "КРОК", Коледж економіки, права та інформаційних технологій та Київський коледж нерухомості, які здійснюють підготовку на рівні "молодший спеціаліст". Крім університету та колледжів до складу КРОК входять також Школа бізнесу та Ліцей бізнесу.

Університет має рорзгалужену систему філій та представництв в різних регіонах України: Біла Церква, Бровари, Володимир Волинський, Дніпропетровськ, Житомир, Калуш, Кіровоград, Миколаїв, Обухів, Ромни, Тернопіль, Хмельницький, Луганськ, Чернівці, Ізмаїл, Черкаси, Вінниця, Керч, де відбувається підготовка школярів до вступу до ВНЗ.

Спеціальності:

 • Правознавство
 • Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
 • Міжнародна економіка
 • Логістика
 • Міжнародна інформація 
 • Міжнародний бізнес
 • Облік і аудит
 • Фінанси
 • Банківська справа
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Психологія
 • Якість, стандартизація та сертифікація
 • Інтелектуальна власність
 • Управління навчальним закладом
 • Бізнес-адміністрування
 • Управління фінансово-економічною безпекою
 • Управління інноваційною діяльністю

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Університету "КРОК" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.


Прийом до Університету «КРОК» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а також молодшого спеціаліста в Коледжах приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Коледжах з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули базову вищу освіту з відповідноїгалузі знань.


4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули  базову або повну вищу освіту із відповідної галузі знань (крім спеціальностей галузі знань 1801 Специфічні категорії). На навчання  для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальностей  галузі знань 1801 Специфічні категорії до Університету приймаються  особи,  які здобули  базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.


5. Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки .


6. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости