Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна»
Yy
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини “Україна” вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений загальними зборами засновників (протокол 3 від 12.02.99р.) відповідно до наказу базового навчального закладу № 18/1 від 20.07.99р. «Про створення Миколаївської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ВМУРоЛ " Україна".


Розташування підрозділу погоджено з місцевими органами самоврядування (лист міського голови м. Миколаїв від 09.07.01р. №974/20/01).


У 2004 році філію реорганізовано в Міжрегіональний інститут без статусу юридичної особи (наказ керівника базового навчального закладу №149 від 26.05.04р.). Відповідно до довідки №578 від 01.07.04р., виданої Головним управлінням статистики у Миколаївській області, інститут включено до єдиного державного реєстру підприємств України ( ЄДРПОУ).


Метою заснування інституту, відповідно до п. 2.1 Положення, є забезпечення громадянам України можливості отримати вищу освіту за різними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до чинного законодавства, директивних рішень та державних стандартів освіти) на основі традиційних та новітніх форм організації навчання, що надає можливість громадянам отримувати освіту безпосередньо за місцем їхнього проживання. .


Підрозділ діє відповідно до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу " Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", яке затверджене 26.05.2004р. та Рішення загальних зборів університету «Україна» від 20.04.04р. (Протокол №1). Зміни та доповнення до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, затверджені Президентом університету 31.12.04р. Зміни та доповнення до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, затверджені Президентом університету 17.03.06р.


Концепції освітньої діяльності філії та інституту погоджені з начальником Управління освіти і науки та затверджені головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Концепції освітньої діяльності за напрямами, спеціальностями та рівнями підготовки погоджені у встановленому порядку.


 

Факультети:

 • Соціально-гуманітарний факультет
 • Факультет правознавства
 • Факультет менеджменту та комп'ютерних систем
 • Факультет економіки і підприємництва

Спеціальності:

 • Соціально-гуманітарний факультет

  Кафедра здоров'я людини

  Кафедра іноземної філології та перекладу

 • Факультет правознавства

  Кафедра правознавства

 • Факультет менеджменту та комп'ютерних систем

  Кафедра менеджменту

 • Факультет економіки і підприємництва

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ,з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


5. Університет “Україна” приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць (в межах ліцензованого обсягу) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


7. Університет “Україна” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


 


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости