Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету
Psi
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

<!-- -->

Ліцензія АВ №159344 від 19.09.2006 р.


Матеріально-технічна база: 3 навчальні корпуси, комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотека, англійський та економічний клуби.


У закладі навчається понад 1000 студентів.


Конкурс абітурієнтів 2006 року - 1,2 особи на місце.


Професорсько-викладацький склад: 71% викладачів наукові ступені та вчені звання, серед яких 11% - доктори наук; 54% - штатні викладачі.


Вартість навчання (на рік): денна форма - 3300 грн, заочна 1700 грн.


Інститут сприяє працевлаштуванню випускників. Навчальний заклад співпрацює з університетами Болгарії, Франції, Росії, Польщі.

Факультети:

Факультети:

економічний;

гуманітарний;

довузівський.

Спеціальності:

фінанси;

облік i аудит;

менеджмент організацій;

соціальна психологія

іноземна мова i література та слов'янські мови;

геодезія, картографія, землевпорядкування;

геоінформаційні системи i технології.

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- p { text-indent: -1.02cm; margin-top: 0.53cm; margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); line-height: 0.57cm; text-align: justify; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 13pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 13pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 13pt; } -->

1.На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з


повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийматься особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. Південнослов’янський інститут приймає на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


4. Південнослов’янський інститут здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости