Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Tnty
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Витоки історії університету сягають 1960 року, коли 11 листопада було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. Деканом було призначено доцента Столярчука В.П., а навчальний процес здійснювали 12 викладачів. З лютого 1962 року деканом став працювати доцент Щербаков А.О. В цьому ж році розпочалася підготовка фахівців за денною формою навчання.


15 травня 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту з першими кафедрами: вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики. Філіал очолив доцент Щербаков А.О. Протягом 1964-1968 років формуються нові кафедри: суспільно-політичних наук, теоретичної механіки, іноземних мов, технології металів, верстатів та інструментів, фізики, загальної і теоретичної електротехніки, фізвиховання. В цей час філіал готує фахівців із спеціальностей: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, електровимірювальна техніка, радіотехніка.


У березні 1968 року директором філіалу призначено доцента Поліщука А.Г. Проводилась інтенсивна робота з оснащення аудиторій та лабораторій необхідним устаткуванням та обладнанням, розширення навчальних площ, поповнення професорсько-викладацького складу кандидатами та докторами наук, з організації окрім стаціонарної та заочної форм навчання і вечірнього факультету, створення філіалів кафедр на виробництві.


У жовтні 1985 року директором Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту призначено професора Шаблія О.М. З його ініціативи відкриваються нові спеціальності: технологія та обладнання зварювального виробництва, автоматизація технологічних процесів та виробництв, приладобудування, біотехнічні та медичні апарати і системи; здійснюється будівництво нового навчально-лабораторного корпусу. Завдяки активній та результативній праці керівництва й колективу 27 лютого 1991 року на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні. Першим ректором колектив інституту обрав професора Шаблія О.М. На той час інститут включав 3 факультети, що об'єднували 13 кафедр. Загальний контингент студентів складав 2420 чоловік. В інституті працювало 150 викладачів, з них — 76 докторів та кандидатів наук. З квітня 1995 року навчальний заклад носить ім'я видатного українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. Згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії в 1994 році навчальний заклад акредитовано в повному обсязі за IV рівнем.


Створення інституту дало потужний стимул до нових якісних змін і подальшого зростання. Перебудова економіки регіону, необхідність кадрового забезпечення заходів виходу з кризи сприяли зміні орієнтації інституту, значній його структурній реконструкції. інститут практично втратив вузьку прикладну спрямованість і поступово перетворився на багатопрофільний вищий технічний навчальний заклад.


Виходячи з реальних наробок та здобутків колективу Постановою Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. Ректором університету затверджено академіка Шаблія О.М.


Університет став навчальним, науковим, інженерним та культурним центром Західного регіону України. Нині — це єдиний в області технічний вищий заклад освіти, який забезпечує підготовку фахівців всіх освітньокваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук для регіону, що охоплює, окрім Тернопільської, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку та Рівненську області.


У складі університету функціонують 8 факультетів: механіко-технологічний, переробних і харчових виробництв, електромеханічний, комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, комп'ютерних технологій, управління і бізнесу у виробництві, контрольно-вимірювальних та радіо-комп'ютерних систем, економіки і підприємницької діяльності. На 36 кафедрах університету здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, бакалаврів, інженерів, менеджерів та магістрів із 19 напрямків базової та 22 спеціальності повної вищої освіти. Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання складає 525 чоловік.


16 березня 2007 року відбулися вибори ректора ТДТУ, за результатами яких у квітні того ж року на посаді ректора затверджено Яснія Петра Володимировича.


11 грудня 2009 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності ТДТУ указом №1024/2009 президента України університету надано статус національного.


До складу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя також входять: Технічний ліцей, Технічний коледж, Гусятинський коледж, Зборівський коледж. Загальний контигент студентів, учнів, слухачів, магістрів та аспірантів складає нині більше 5000 чоловік.


ТНТУ є засновником і провідним закладом обласного навчально-наукового об'єднання "Технічні кадри", Малої Академії наук, навчально-наукових виробничих комплексів "Світло", "Газда", "Достаток", "Агромаш", "Комп'ютер". Доуніверситетська підготовка учнів здійснюється в Технічному ліцеї університету та ВАТ "Ватра", ліцеї-школі с.Добриводи, спеціалізованих школах, гімназіях.


З 1995 року університет перейшов до підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами Міносвіти України. Прийнята модель освіти передбачає поряд з високою професійною підготовкою, здійснення цілеспрямованих програм посиленої фундаментальної підготовки, інтенсивної комп'ютерної освіти, модернізації вивчення економічних наук, гуманізації та гуманітаризації навчального та виховного процесів, досконалого вивчення іноземних мов, підвищення правової освіти фахівців.

Факультети:

Факультети:

механіко-технологічний,

переробних і харчових виробництв,

електромеханічний,

комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії,

комп'ютерних технологій,

управління і бізнесу у виробництві,

контрольно-вимірювальних та радіо-комп'ютерних систем,

економіки і підприємницької діяльності.

 

До складу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя також входять: Технічний ліцей,

Технічний коледж,

Гусятинський коледж,

Зборівський коледж.

Спеціальності:

Факультет комп'ютерних технологій (ФКТ)

напрям 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології
спеціальності
7.05020201, 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
7.05020202, 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Електромеханічний факультет (ЕМФ)

напрям 6.050701 Електротехніка та електротехнології
спеціальності
7.05070103, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання
7.05070105, 8.05070105 Світлотехніка і джерела світла
7.05070108, 8.05070108 Енергетичний менеджмент

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

напрям 6.050103 Програмна інженерія
напрям 6.050101 Комп’ютерні науки
спеціальність 7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
напрям 6.050102 Комп’ютерна інженерія
спеціальність 7.05010201, 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем (ФРК)

напрям 6.051003 Приладобудування
спеціальність 7.05100302, 8.05100302 Прилади точної механіки
напрям 6.050901 Радіотехніка
спеціальність 7.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
напрям 6.050902 Радіоелектронні апарати
спеціальність 7.05080102, 8.05080102 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Механіко-технологічний факультет (МТФ)

напрям 6.050502 Інженерна механіка
спеціальність 7.05050201, 8.05050201 Технології машинобудування
напрям 6.050503 Машинобудування
спеціальність 7.05050301, 8.05050301 Металорізальні верстати та системи
напрям 6.050504 Зварювання
спеціальність 7.05050401, 8.05050401 Технології та устаткування зварювання
напрям 6.060101 Будівництво
спрямування на спеціальність — Промислове і цивільне будівництво
напрям 6.070106 Автомобільний транспорт
спрямування на спеціальність — Автомобілі і автомобільне господарство

Факультет управління та бізнесу у виробництві (ФБВ)

напрям 6.030102 Психологія
спеціальність 7.03010201 Психологія
напрям 6.030601 Менеджмент
спеціальності
7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності

Факультет економіки і підприємницької діяльності (ФПД)

напрям 6.030502 Економічна кібернетика
спеціальність 7.03050201 Економічна кібернетика
напрям 6.030507 Маркетинг
спеціальність 7.03050701, 8.03050701 Маркетинг
напрям 6.030508 Фінанси і кредит
спеціальність 7.03050801, 8.03050801 Фінанси і кредит
напрям 6.030509 Облік і аудит
спеціальність 7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит

Факультет переробних і харчових виробництв (ФХВ)

напрям 6.050503 Машинобудування
спеціальності
7.05050312, 8.05050312 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
7.05050313, 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
напрям 6.051701 Харчові технології та інженерія
спеціальність 7.05170107, 8.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Факультет по роботі з іноземними студентами (ФРІ)

Англійська мова навчання:

напрям 6.050101 Комп’ютерні науки
спеціальність 7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
напрям 6.030601 Менеджмент
спеціальність 7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій

Українська мова навчання:

Усі акредитовані в університеті напрями підготовки і спеціальності.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється виключно за кошти фізичних (юридичних) осіб.


4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости