Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Tdm
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Заснований 1957 р. як Тернопiльський державний медичний інститут; у 1992 р. iнституту присвоєно iм'я уродженця Тернопільщини академіка Iвана Яковича Горбачевського; у 1994 р. інститут акредитований за IV рівнем; у 1997 р. – отримав статус медичної академії, у 2004 р. – університету.


У складі університету 5 факультетів – медичний, стоматологічний, фармацевтичний, іноземних студентів та післядипломної освіти, які об’єднують 41 кафедру. На базі теоретичних кафедр функціонують 5 навчально-наукових інститутів – Iнститут морфологiї, Iнститут медико-бiологiчних проблем, Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна, Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесiв, Iнститут медсестринства.


Всього за роки існування університету випущено близько 20 тисяч лікарів, на факультеті післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації понад 30 тисяч спеціалістів, які працюють в усіх регіонах України і за кордоном.


Понад 500 випускників університету стали кандидатами медичних наук, понад 100 – докторами медичних наук, професорами, а ректор Тернопільського медуніверситету імені І.Я.Горбачевського професор Л.Я.Ковальчук і завідувач кафедри інфекційних хвороб професор М.А. Андрейчин – членами-кореспондентами НАМН України; завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця професор І.С.Чекман – членом-кореспондентом Національної Академії наук і членом-кореспондентом НАМН України; заступник директора Інституту нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця В.І.Цимбалюк – членом-кореспондентом НАМН України.


Багато випускників стали заслуженими лікарями України, організаторами охорони здоров’я – завідувачами відділень, заступниками і головними лікарями лікарень різних рівнів, заступниками і начальниками міських і обласних управлінь охорони здоров’я. Заступниками Міністра охорони здоров’я України працювали В.Л.Весельський і С.В.Шевчук, а В.І.Мальцев – заступником Міністра і Міністром охорони здоров’я України.


Серед 549 науково-педагогічних працівників ТДМУ дві третини – його випускники. На 41 кафедрі працюють 86 докторів наук, професорів і 297 кандидатів наук, доцентів, в т.ч. 3 члени-кор. НАМН України, 9 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужені працівники освіти, 1 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 Заслужені винахідники, 3 Заслужені лікарі України.


За останні 13 років кардинально зміцнена матеріально-технічна база університету. Комп’ютеризовано всі кафедри, бібліотеку з 4 читальними залами і філіалами на всіх клінічних кафедрах та в навчально-наукових інститутах, організовано комп’ютерний центр, 32 комп’ютерних класи з виходом до мережі “Інтернет”. Створено видавництво “Укрмедкнига” з власним поліграфічним комплексом, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України і найбільшим нині спеціалізованим медичним видавництвом в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в перекладі з української. Видавництво забезпечило україномовними підручниками та посібниками вищі медичні навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації на 60 %, а І-ІІ рівнів акредитації – на 80%. За час існування видавництва (з 1997 р.) видано 139 підручників (в т.ч. 8 англомовних), 223 навчальних посібники (в т.ч. 12 англомовних), 62 наукових монографії, 87 збірників матеріалів наукових конференцій. Університет є співзасновником і видавцем 11 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані ВАК України; випускається обласна газета “Медична академія”.


Створено консультативно-лікувальний центр, який оснащений сучасним обладнанням. У його складі відкрито сучасний Центр дентальної імплантації – третій після Києва і Львова, перший в Україні, створений на базі консультативно-лікувального центру медичного вищого навчального закладу. Створено також навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм, у якому щорічно оздоровлюються 20% студентів. На базі НОК «Червона калина» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри медицини катастроф та військової медицини, де щорічно відбуваються всеукраїнські тренінги і навчання; зокрема, в травні 2006 року – спільні навчання з НАТО за участю офіцерів з Німеччини, Данії та Польщі (до речі, кафедри медицини катастроф та військової медицини після скорочення їх кількості залишилися лише в 4-х медуніверситетах України, в т. ч. у Тернопільському, як одна з найкращих). Крім цього, в навчально-оздоровчому комплексі розташовано ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету, а також підсобне господарство, яке забезпечує віварій піддослідними тваринами та продуктами.


Налагоджена співпраця з 10 іноземними вищими медичними навчальними закладами країн Європи та Америки. У 2006 – 2010 рр. понад 70 викладачів університету пройшли в них стажування. Відповідно до угоди про співробітництво з університетом Південної Кароліни, Апстейт (Спартанбург, США) Тернопільський медуніверситет створив умови для навчання в інституті медсестринства (підрозділі університету) американських громадян; вперше серед медичних навчальних закладів запроваджено дистанційне навчання за спеціальністю “медсестра-бакалавр”. В 2008 р. Л.Я. Ковальчук удостоєний звання Почесного професора цього американського університету, а також нагороджений іменною ювілейною медаллю Братиславського (Словаччина) медичного університету.


На основі здобутого досвіду американських і європейських вищих медичних навчальних закладів в університеті запроваджено нову форму організації навчального процесу за кредитно-модульною системою із застосуванням методик “єдиного дня”, ліній практичних навичок, практично-орієнтованої Z-системи навчання, семестрового тестового контролю знань студентів університетським незалежним центром тестування, мережевої навчальної системи на основі Інтернет-технологій, яка є аналогом сучасної європейської системи (Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від прийнятої в інших українських університетах. Введення незалежного загальноуніверситетського центру тестування унеможливило корупційні прояви в університеті.


Викладачами університету створено майже 250 навчальних мультимедійних компакт-дисків, які містять електронні підручники, навчальні відеофільми та контролюючі програми, – всього понад 23 700 найменувань.


Запроваджено студентські матрикули з обліку практичних навичок; комп’ютерну систему дистанційного щоденного тестового контролю знань студентів на основі технології “Moodle” для визначення рівня підготовки студентів до занять; об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який дає можливість перевірити якість опанування практичних навичок студентами-старшокурсниками; магістратуру з медсестринства.


В Унiверситетi навчаються понад 3500 студентiв, серед них понад 800 iноземних громадян з 51 країни свiту, понад 90% яких навчаються англійською мовою. Більше 50 % викладачів університету отримали сертифікати на право викладання студентам англійською мовою. Проводиться підготовка до навчання франкомовних студентів.


З 2006 р. на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” щороку влітку проходять “Літні міжнародні студентські школи”, організовані відділом міжнародних зв’язків Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. З метою участі у цій школі Україну вже відвідали студенти з США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Нідерландів, Росії, Казахстану, Індонезії, інших вищих медичних навчальних закладів України. У роботі школи беруть участь також студенти Тернопільського державного медичного університету, які вільно володіють англійською мовою.


Проведення таких літніх студентських шкіл є перспективним напрямком міжнародної діяльності, адже спілкування студентів з різних країн сприяє поглибленню їхніх знань про культурні та національні особливості різних країн світу, специфіку здобуття вищої медичної освіти у цих країнах, можливість подальшої співпраці та розвитку програм студентських взаємних обмінів.


Актвізувалася наукова робота. В унiверситетi розробляються 28 наукових тем за трьома основними напрямками, якi пiдпорядкованi виконанню пріоритетних завдань для системи охорони здоров'я Тернополя та областi, медичної науки: хвороби серцево-судинної системи; питання гастроентерологiї та гепатологiї; проблеми остеопорозу, хвороб кiсток та суглобiв.


Науковi дослiдження спрямованi на створення вдосконалення та застосування нових перспективних медичних технологiй, якi вiдповiдають критерiям свiтової новизни: моделювання патологiчних процесiв та розробка принципiв експериментальної терапiї i профiлактики; розробка, промислове виробництво та оптимiзацiя застосування в медичнiй практицi крiоконсервованих ксенодермотрансплантатiв; розробка бiотехнологiї виготовлення та клiнiчного застосування пробiотикiв i специфiчних iмуноглобулiнiв; впровадження у клiнiчну практику технологiї малоiнвазивної ендоскопiчної хiрургiї; розробка способiв i технiчних засобiв оптимiзацiї впливу енергiї оптичного випромiнювання на органiзм людини, у тому числi шляхом застосування фотооксигенованих рiдин для ентеральної i трансфузiйної терапiї; створення нових видiв сорбентiв медичного призначення i впровадження їх у широку медичну практику; наукове обгрунтування шляхiв реформування системи медичної допомоги населенню з метою забезпечення її ефективного функцiонування в ринкових умовах.


В університеті сформовані та розвиваються науковi школи: хiрургiв (чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчук), iнфекцiонiстiв (чл.-кор. НАМН України, проф. М.А.Андрейчин), терапевтів (проф. М.І.Швед, проф. Б.І. Рудик, проф. Є.М. Стародуб), педiатрiв (чл.-кор. НАМН України проф. І.С. Сміян, проф. О.Є. Федорців, проф. Н.В. Банадига), фармакологiв (проф. М.П. Скакун, проф. К.А. Посохова), морфологiв (проф. К.С. Волков, проф. Я.І. Федонюк, проф. М.С.Гнатюк), патофізіологів (проф. В.В.Файфура, проф.Ю.І. Бондаренко, проф. М.Р. Хара).


За останні 10 років науковці університету отримали 554 патенти на винаходи. Розроблені в університеті нові методи лікування опіків відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки; 2 науковці стали заслуженими винахідниками України. Захищено 58 докторських і 282 кандидатських дисертацій. При університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей. Щороку на базі конгрес-центру університету проводиться до 30 всеукраїнських і з міжнародною участю наукових форумів.


Наукові дослідження проводяться в п’яти наукових лабораторіях, які пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтва про державну атестацію. Наказом МОЗ України від 7.08.2008 року Тернопільський медуніверситет затверджено головною організацією з метрологічного забезпечення вищих медичних навчальних закладів підпорядкування МОЗ України. Все це свідчить про високий рівень наукової бази університету.


В листопаді 2009 року на базі модернізованої наукової лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції відкрито вірусологічну лабораторію університету для дослідження вірусних матеріалів з метою ідентифікації грипу типу А (Н1N1). Лабораторія виконує дослідження зразків, взятих у хворих спеціалістами-вірусологами обласної і міської санепідемстанцій, обслуговуючи, таким чином, потерпілих від грипу та ГРВІ міста і області.


В 2008 році університет став координатором Нідерландського проекту «МаТра» (трансформація суспільства) в Україні, спрямованого на поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад. Гранд на це дослідження становить близько 600 тис. євро.


За організацію міжнародної діяльності й успішне налагодження плідних контактів з європейськими та американськими медичними закладами і, таким чином, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України у вересні 2006 року Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського було нагороджено дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології “Золота фортуна”.


Номінаційний комітет Європейської бізнес асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія) та Вчена рада Міжнародного університету м. Відня (Австрія) удостоїли Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського міжнародної нагороди “Європейська якість”, яка була вручена 22 вересня 2008 року у м. Барселона (Іспанія) у рамках міжнародної зустрічі лідерів науки і культури “Euro Education – 2008 ”


Поглибилася співпраця працівників клінічних кафедр з практичними лікарями медичних закладів міста, які є клінічними базами цих кафедр. Участь висококваліфікованих професорів, доцентів та асистентів у лікувальному процесі підвищує рівень показників надання допомоги населенню міста й області. На коопераційних засадах, відповідно до Договору, в якому обумовлюються всі аспекти співпраці, на базі обласної клінічної лікарні з 1 січня 2010 року створена університетська лікарня. Вона має стати найкраще оснащеним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, оскільки, крім фінансування з обласного бюджету, додатково будуть залучені кошти з державного бюджету, а також кошти університету.


За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності та державного тестування за системою «Крок» університет постійно посідає провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України.

Факультети:

Факультети:

медичний,

стоматологічний,

фармацевтичний,

іноземних студентів,

післядипломної освіти.

Функціонують 5 навчально-наукових інститутів: 

Iнститут морфологiї,

Iнститут медико-бiологiчних проблем,

Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна,

Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесiв,

Iнститут медсестринства.

Спеціальності:

лікувальна справа (лікар-спеціаліст, магістр);

фармація (провізор, магістр);

клінічна фармація (клінічний провізор, магістр);

технологія парфумерно-косметичних засобів (спеціаліст);

стоматологія (лікар-спеціаліст, магістр);

сестринська справа (бакалавр);

лабораторна діагностика (бакалавр);

сестринська справа (молодший спеціаліст).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  бакалавра, спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються соби, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціальність 8.110102 „Сестринська справа”) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (напрям підотовки 6.120101 „Сестринська справа”).


4.  Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” приймає на навчання зі скороченим терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  за спеціальністю “Фармація”, та осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями “Фармація”, “Лікувальна справа”, “Стоматологія” (див. додаток 2).


5.  Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”  здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости