Рівненський державний гуманітарний університет
Rdg
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Рівненський державний гуманітарний університет - багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою із гуманітарних, культурно-мистецьких, природничих, економічних та інших напрямків; провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження; є провідним науково-методичним центром; сприяє поширенню наукових знань; провадить культурно-просвітницьку діяльність серед населення. Форми навчання: денна, заочна, екстернат і магістратура.

 
Ректорат університету постійно дбає про якісний набір студентів на навчання, а також значну увагу приділяє довузівській підготовці. Щороку в закладі підтримується значний конкурс абітурієнтів, який на сьогодні становить близько 6 осіб на одне місце. В університеті склалися певні форми роботи з молоддю, що сприяють свідомому вибору професії. Це педагогічні класи або мікрогрупи в школах, навчання учнів 8-11 класів з математики, фізики та інформатики у Школі точних наук, яка функціонує при університеті, підготовка учнів до предметних олімпіад, наукове керівництво учнівськими роботами по лінії МАН. Крім того, молодь залучається до навчання на вечірніх підготовчих і місячних курсах перед вступом до університету.


До нових форм можна зарахувати роботу в межах угод про навчально-науково-педагогічний комплекс між університетами і школами нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми). За рекомендацією педагогічної ради навчального закладу учні, які мають відмінні оцінки з профілюючих предметів і відмінні та добрі з інших предметів, допускаються до вступного випробування з профілюючого предмета.

Створено педагогічний ліцей із трирічним терміном навчання, який здійснює загальноосвітню підготовку молоді на підвищеному рівні гуманітарного та природничого профілю, а також навчально-науково-педагогічні комплекси на основі угод між РДГУ і школами нового типу - Рівненським міським ліцеєм, Рівненським ліцеєм-інтернатом, Володимирецькою школою-колегіумом "Творча обдарованість", Гощанською районною гімназією, Сарненським навчально-виховним комплексом "Школа-колегіум" ім. Т. Шевченка.


Лейтмотивом діяльності університету є науково-дослідницька робота. Сьогодні в університеті працюють 24 професорів і докторів наук, 261 кандидатів наук, 6 академіків, 4 члени-кореспонденти. Науковці університету публікують статті у вітчизняних і зарубіжних збірниках, монографії, навчальні посібники і підручників для студентів вищих навчальних закладів.


В університеті видається 8 збірників наукових праць викладачів. В аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету навчаються 75 аспірантів.


Наукові підрозділи РДГУ співпрацюють з АПН України. У рамках роботи лабораторії інноваційних технологій, що створена як структурний підрозділ університету, кафедра теорії та методики виховання співпрацює з Інститутом проблем виховання, Центром превентивного виховання АПН України і Навчально-методичним центром середньої освіти Міносвіти і науки України. Спільна діяльність спрямована на розвиток виховної системи сучасної школи і вищого закладу освіти в контексті особистісно орієнтованої педагогіки.


При кафедрах університету працюють наукові гуртки, творчі колективи. Видаються збірники наукових праць студентів.


Одним із важливих підрозділів університету є наукова бібліотека, заснована в 1945 р. До послуг користувачів 3 читальні зали, 4 абонементи та інші структурні підрозділи бібліотеки. Для успішного навчання та науково-дослідної роботи бібліотека володіє більш як півмільйонним книжковим фондом, функціонує повнотекстова нормативно-правова база даних, електронний каталог, здійснюється пошук в мережі Інтернет.


В останні роки посилюються міжнародні зв'язки університету, який співпрацює з навчальними закладами, культурними центрами, громадськими організаціями, об'єднаннями українців зарубіжних країн: Польщі, Італії, Німеччини, Македонії, Росії, Білорусі й Австрії. Університет має тісні зв'язки з Національним університетом та культурно-молодіжним центром м. Скоп'є (Македонія), Національними Варшавським і Мінським університетами, підтримує творчі відносини з молодіжним центром у м. Віко-Екуенсе (Італія). Університет є співорганізатором міжнародного молодіжного фестивалю "Древлянські джерела", міжнародного слов'янського фольклорного фестивалю "Коляда", міжнародного фестивалю духової музики "Сурми". Налагоджено зв'язок із центром Міжнародного фонду "Відродження".


Робота в мережі Інтернет та спілкування й обмін інформацією вже стали звичайним, щоденним явищем для викладачів і студентів.

У Рівненському державному гуманітарному університеті розвинута соціально-культурна інфраструктура, яка має сучасне оснащення і складається з трьох концертних і одного спортивного залів, студії звукозапису, стадіону, спортивних майданчиків, семи гуртожитків, профілакторію, медпункту, студентського кафе, буфетів і побутових служб.


На основі традиції українського народу і досягнень світової культури впроваджується нова система національного виховання молоді. Приділяється велика увага інтелектуально-творчому розвитку студентів. В університеті проводяться фестивалі, КВК, брейн-ринги, олімпіади, конференції, круглі столи, диспути. Окремі факультети видають студентські газети.

Нині наш університет має значний авторитет в Україні. Колектив РДГУ зосереджує свої зусилля на впровадженні нових технологій навчання, зміцненні навчально-матеріальної бази і наукового потенціалу, щоб стати в один ряд із класичними університетами.

Факультети:

До структури університету входять Інститут мистецтв та Інститут психології та педагогіки, 11 факультетів, 50 кафедр.

Нині навчання в університеті здійснюється на 11 факультетах: української та іноземної філології, педагогічний, психолого-природничий, історико-соціологічний, математики та інформатики, фізико-технологічний, музично-педагогічний, документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічний, факультет музичної творчості.

Спеціальності:

Факультет документальних комунікацій і менеджменту

 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • економічна кібернетика;
 • книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія;
 • менеджмент організацій.

Факультет іноземної філології

 • педагогіка і методика середньої освіти;
 • мова (англійська, німецька, французька, російська) та література (вивчаються дві мови).

Історико-соціологічний факультет

 • педагогіка і методика середньої освіти;
 • історія;
 • політологія.

Факультет математики та інформатики

 • інформатика;
 • педагогіка і методика середньої освіти;
 • математика;
 • прикладна математика.

Факультет музичного мистецтва

 • музична педагогіка та виховання;
 • педагогіка і методика середньої освіти;
 • музика.

Педагогічний факультет

 • дошкільне виховання;
 • педагогіка та методика середньої освіти;
 • фізична культура.

Психолого-природничий факультет

 • біологія;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • психологія.

Факультет української філології

 • педагогіка і методика середньої освіти;
 • українська мова та література.

Фізико-технологічний факультет

 • педагогіка та метoдика серeдньої оcвіти. Фізикa;
 • пeдагогіка і мeтодика оcвіти. Трудовe навчaння.

Факультeт музичногo миcтецтва

 • музичнe миcтецтво.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


4. Рівненський державний гуманітарний університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.


5. Рівненський державний гуманітарний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.


6. Вимоги до рівня освіти вступників, яків вступають на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ півнів акредитації (до Сарненського педагогічного коледжу, Дубенського коледжу, Дубенського коледжу культури та мистецтв, Рівненського музичного училища), що входять до структури Рівненського державного гуманітарного університету, обумовлені у правилах прийому, розроблених цими навчальними закладами.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости