Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут”
Nopicture
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

 На даний час Полтавський політехнічний коледж - один з найпрестижніших вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області, у якому підтримується злагоджений і чітко відрегульований навчальний процес.

    Коледж акредитований як навчальний заклад І рівня акредитації за спеціальностями: «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок», «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Економіка підприємства». Він веде підготовку фахівців за двома формами навчання: денною та заочною.

    Коледж здійснює набір студентів, які навчаються за рахунок державного бюджету, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб. У ньому навчається понад тисячу студентів. До їх послуг - навчальний корпус із сучасно обладнаними кабінетами і лабораторіями, комп’ютерні класи, виробничі майстерні, бібліотека, спортивний та актовий зали, гуртожиток.
В лабораторії світлотехнічних приладів і установок.

    Навчання студентів за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» здійснює циклова комісія спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», яку очолює Ніна Павлівна Палагута. Протягом всього періоду навчання студенти працюють з сучасними ПЕОМ. В комп’ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін.

    Випускникам надається кваліфікація молодшого спеціаліста-електрика, вони можуть працювати на електростанціях; на різного роду перетворюючих підстанціях; в електричних мережах різної напруги, де є складна побутова техніка і електрообладнання.

    Враховуючи вимоги часу й підприємств, коледж з 1968 року почав підготовку фахівців зі спеціальності «Виробництво електро-освітлювальних приладів і установок», випускну циклову комісію якої очолює Володимир Федорович Шмонін.

    Студенти даної спеціальності набувають знань технічного фахівця з електротехніки і використовують їх у подальшій професійній діяльності з виробництва та використання джерел світла; проектування, монтажу та експлуатації освітлювальних, рекламних, світлосигнальних установок різного призначення; з виробництва скловиробів.

    Сьогодні, коли відроджується промисловість Полтавщини, найбільш затребуваними фахівцями є випускники спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Навчання здійснює циклова комісія спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», яку очолює Микола Олександрович Шевелєв.

    За час навчання студенти коледжу отримують професійну підготовку з нарисної геометрії, комп’ютерної графіки, ґрунтовні знання і навички з програмування, практичних навичок роботи на верстатах з ЧПК, комп’ютерного проектування технологічної оснастки.

    Випускники коледжу працюють на підприємствах чи фірмах, які мають металообробку, техніками-технологами, програмістами, конструкторами, займають інженерно-технічні посади.

    Для підприємств Полтавської області коледж готує фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства». Досвідчені викладачі предметної комісії економічних дисциплін, яку очолює Оксана Анатоліївна Пожарова, враховуючи вимоги часу й підприємств, готують фахівців з указаної спеціальності. Студенти отримують знання з багатьох економічних наук: «Економіка підприємства», «Організація діяльності підприємства», «Нормування праці», «Фінанси підприємств», «Маркетинг», а також з гуманітарних та точних наук, які всебічно розвивають особистість, підвищують інтелект, навчають аналізувати складні економічні й соціальні ситуації.
Сцена з вистави "Ніч перед Різдвом".

    Починаючи з 50-х років минулого століття, спочатку повільними темпами, а зараз дуже стрімко, розвивається молода галузь науки і техніки - електронно-обчислювальні машини і системи. Вивчаючи попит промислових підприємств різних форм власності, закладів і організацій, коледж в 2000 році відкрив відділення за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» і єдиний в регіоні готує фахівців з даної спеціальності. Опанувати майбутню професію студенти можуть у сучасних комп’ютерних класах, де проводяться лабораторні і практичні заняття. Практичні навички відпрацьовуються не тільки в умовах коледжу, а й на підприємствах Полтави. Разом із досвідченими викладачами навчають студентів з цієї спеціальності і викладачі-початківці предметної комісії під керівництвом її голови Миколи Митрофановича Бровка.

    Після закінчення навчання молодші спеціалісти - техніки-програмісти мають змогу впроваджувати найрізноманітніші стандартні пакети обслуговуючих програм, створювати і впроваджувати їх у різні сфери діяльності, в тому числі за індивідуальними замовленнями, програми для обліку матеріальних цінностей на складах і підприємствах, довідникові посібники для навчання і обслуговування клієнтів.

    Доброю традицією стала участь студентів-програмістів та їх викладачів у заходах, які проводять лідери ринку високих технологій. Так, вони стали учасниками «Днів розробника Microsoft», Intel Developer Forum, «Круглого столу представників Полтавських ВНЗ та ІТ-фірм регіону з лідерами індустрії», семінару «Рішення IBM в області управління даними та інформацією», тренінгу з основ веб-дизайну, курсу від Microsoft. Група студентів, які брали участь в конкурсі веб-сайтів ThinkQuest, одержала грант від організаторів - Oracle Education Foundation - три комплекти програмного забезпечення Adobe для веб-дизайну.

    Окрім спеціальних знань, всі студенти коледжу додатково отримують робочі спеціальності за відповідними напрямками під час проходження виробничої практики, також за власним бажанням можуть отримати додаткову спеціальність „оператор ЕОМ”, права водія.

    Плідна й ефективна робота педагогічного колективу неможлива без тісної співпраці з промисловими підприємствами, для яких готуємо фахівців. Колектив подолав труднощі в організації баз практик, які виникли в 90-і роки, коли промисловість регіону переживала стагнацію, і всі студенти забезпечені місцями для здобуття навичок майбутньої професії. Проведення спільних з підприємцями науково-практичних конференцій, відкритих захистів практик, круглих столів стало невід’ємною частиною процесу підготовки молодших спеціалістів. Така співпраця приносить вагомі і взаємовигідні результати для зацікавлених сторін. З метою формування почуття гордості за майбутню професію, підвищення фахової майстерності серед студентів всіх спеціальностей проводиться конкурс «Кращий за фахом».

    Зумівши зберегти кращі традиції, педагогічний колектив коледжу натхненно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, впроваджує новітні педагогічні й інформаційні технології, бо розуміє актуальність слів відомого педагога А. Дистирвега: «Суть освіти є не в кількості знань, а в повному розумінні і в майстерному застосуванні усього того, що знаєш».
В спортзалі коледжу.

    Найбільша гордість коледжу - його викладацький склад, який генерує нові ідеї, поповнює скарбницю наукових і методичних доробок. Це заслужений учитель України Н.Г. Котова, викладачі-методисти Г.В. Сітнікова, Є.М. Кузнєцов, С.М. Марченко, І.М. Поставний, І.І. Пуленко, Н.П. Палагута та багато інших. З метою підвищення фахової майстерності викладачів діє методична рада, школа викладача-початківця, педагогічний лекторій. Своїм досвідом викладачі діляться з колегами під час відкритих занять, на сторінках газети «Голос коледжу», на сайті коледжу в Інтернеті. Викладачі навчального закладу вміло використовують активні та інноваційні форми навчання: конференції, круглі столи, ділові та рольові ігри, театралізовані заняття, брейн-ринги, проблемні лекції і семінари. Значну роль у діяльності коледжу відіграє методичний кабінет, який став центром методичної роботи. Викладачі та студенти коледжу беруть участь в обласних методичних конференціях, предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, де виявляють високі знання і практичні навички. Творчий колектив у своїй діяльності зорієнтований на підготовку сучасних конкурентноспроможних фахівців, здатних працювати в умовах ринкових відносин, постійного оновлення виробництва.

    «Навчання - це лише одна з пелюсток тієї квітки, яка називається вихованням», - ці слова видатного педагога В.О. Сухомлинського лежать в основі виховної роботи, яка є невід’ємною частиною підготовки фахівців і базується на гуманізації навчального процесу, принципах співробітництва, загальнолюдських цінностях, національних традиціях.

    У коледжі діє налагоджена система самоврядування, що дає змогу зробити навчально-виховний процес більш усвідомленим, пробудити активність студентів, сформувати в них навички громадської роботи, прищепити почуття відповідальності за свої вчинки. Створено умови для діяльності різноманітних об’єднань за інтересами, що розвивають здібності молоді: предметні гуртки, гуртки технічної творчості, театральна студія, археологічний гурток, танцювальний гурток, команда КВК, англійський кіно-клуб, клуб цікавих зустрічей, клуб правових знань. Далеко за межами Полтави знайомі з мистецтвом нашого ансамблю юнаків «Молоді голоси», лауреатами обласних і всеукраїнських конкурсів. На рівні міста декілька років поспіль успішно проводиться конкурс «Міс коледж».

    Створені сприятливі умови для проведення спортивно-масової та оздоровчої роботи. Команди закладу постійно виборюють призові місця у міських та обласних спортивних змаганнях. Легкоатлети завоювали перше місце у традиційній легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню міста, а також в першості Полтави з легкоатлетичного кросу. Першість в спартакіаді Полтавської області вибороли спортсмени-гирьовики, шахісти. Хороші досягнення здобули і команди волейболістів, тенісистів, баскетболістів.

    Навчальний заклад пишається своїми вихованцями. За 62 роки підготовлено близько 15 тисяч висококваліфікованих фахівців для різних галузей господарства України. Багато з них продовжують навчання у НТУ «ХПІ» та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, очолюють підприємства Полтавщини, працюють начальниками цехів, електростанцій та підстанцій, майстрами, техніками-технологами, програмістами, електриками, економістами, чесно виконуючи свій професійний обов’язок, примножуючи авторитет рідної alma mater.

Факультети:

Навчання проводиться на денному та заочному відділенні.

Спеціальності:

Коледж здійснює діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста на денному відділенні за спеціальностями:


 • програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем (на базі 9 класів і на базі 11 класів на вакантні місця);
 • монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (на базі 9 класів і на базі 11 класів на вакантні місця);
 • обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях (на базі 9 класів і на базі 11 класів на вакантні місця);
 • виробництво електроосвітлювальних приладів і установок (на базі 9 класів і на базі 11 класів на вакантні місця);
 • економіка підприємства (на базі 11 класів).

 

На заочному відділенні підготовка спеціалістів ведеться за спеціальностями:

 • монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  (на базі 11 класів);
 • обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях (на базі 11 класів);
 • економіка підприємства (на базі 11 класів).

Факультеты и специальности

Условия поступления

Денне відділення
На базі 9 класів і на базі 11 класів:
програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем
монтаж і експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
(Термін навчання: на базі 9 класів – 3 р.10 міс., на базі 11 класів – 2 р. 10 міс.)

Також на базі 11 класів:
економіка підприємства
(Термін навчання 1 р.10 міс.)

Заочне відділення
На базі 11 класів:
монтаж і експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд
обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
економіка підприємства.
(Термін навчання – 2 р. 10 міс.)

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости