Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій i управління
Kyet
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління - це вищий освітньо-науковий заклад, який готує спеціалістів різних галузей і здійснює широку науково-дослідницьку роботу. КУЕІТУ заснований в грудні 1992 року і є одним із перших недержавних вищих навчальних закладів в Україні. Першим ректором і засновником був Кравченко Юрій Іванович (1948-1997), ім’я якого сьогодні носить університет.


Наразі приватний вищий навчальний заклад акредитований за ІІІ-IV рівнем і має право здійснювати навчальну діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалаврів, спеціалістів, магістрів.


У структурі університету існують такі На цих факультетах навчається понад 4000 студентів за спеціальностями: комп’ютеризовані системи управління і автоматики, інформаційні технології проектування, інформаційно-управляючі системи, облік і аудит, маркетинг, менеджмент організацій, переклад (англійська і німецька мови), журналістика (видавнича справа та редагування), автомобілі та автомобільне господарство, екологія і охорона навколишнього середовища.


В університеті нараховується 14 кафедр. Навчальний процес забезпечують понад 160 викладачів, 70% серед них – кандидати та доктори наук, професори і доценти. Університет обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, має доступ до мережі Інтернет.


Науково-дослідницька робота виконується за напрямами: вдосконалення технологій виробництва сонячних панелей на основі кремнію і арсеніду галію; створення автоматизованих систем екологічного моніторингу довкілля, з удосконалення вузлів і агрегатів великовантажних автомобілів; дослідження шляхів ефективного використання відходів промислових виробництв і ТЕС; дослідження впливу процесів тепломасопереносу на електрофізичні та структурні властивості монокристалічного кремнію та арсеніду галію в процесі їх вирощування; розробка багаторівневої організаційно-технологічної автоматизованої системи управління процесами виробництва монокристалічних зливків кремнію великого діаметру; розробка і дослідження моделей і алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови неповної визначеності; розробка вібраційних методів діагностики технічного стану автомобіля та його агрегатів з використанням спектральних характеристик. Університет видає фаховий науковий журнал „Нові технології”. В університеті відкрита аспірантура зі спеціальностей: автоматизація процесів керування; інформаційні технології; технологія, обладнання та виробництво електронної техніки; автомобілі і трактори; екологічна безпека; економіка та управління підприємствами.


В університеті створено всі умови для морального виховання і фізичного розвитку студентів, а професорсько-викладацький колектив допомагає молоді ставати кваліфікованими спеціалістами, патріотами України.

Факультети:

Криворізький інститут.

Факультети:

комп’ютерних технологій,

економічний,

гуманітарний,

інженерний,

післядипломної освіти та підвищення кваліфікації,

довузівської підготовки.

Спеціальності:

 • ОКР «бакалавр»:

 філологія; видавнича справа та редагування; маркетинг; облік і аудит; менеджмент; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; комп'ютерні науки; системна інженерія; автомобільний транспорт;

• ОКР «спеціаліст»:

переклад; видавнича справа та редагування; автомобілі та автомобільне господарство; екологія та охорона навколишнього середовища; маркетинг; облік і аудит; менеджмент організацій; інформаційні технології проектування; системи управління і автоматики;

• ОКР «магістр»:

автомобілі та автомобільне господарство; екологія та охорона навколишнього середовища; менеджмент організацій; інформаційні технології проектування; системи управління і автоматики.


Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


4. ПВНЗ КУЕІТУ приймає другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


5. ПВНЗ КУЕІТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости