Бобровицький аграрно-економічний технікум Національного аграрного університету
Bat
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

ВП НУБіП «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової» заснований 30.11.1891 р., як Майнівська сільськогосподарська реміснича школа І–го розряду.


З 1.08.1911р. — Майнівське сільськогосподарське училище, а з серпня 1920 р. — Майнівський технікум ім.Тімірязєва.


В 1964 р. його реорганізовано в Майнівський радгосп-технікум, а в 1980 р. перейменовано на Бобровицький радгосп-технікум.


В 1997 році відбулась ліквідація Бобровицького радгоспу-технікуму з одночасним створенням на його базі Бобровицького державного сільськогосподарського технікуму і ДСП «Промінь».


З 2004 р. Бобровицький державний сільськогосподарський технікум перейменований на Бобровицький державний аграрно-економічний технікум.


З 2005 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 497–р навчальний заклад було приєднано до Національного аграрного університету як відокремлений структурний підрозділ, завдяки чому випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном з різних спеціальностей.


Згідно наказу від 03.03.2007 р. № 110 «Про перейменування ВП НУБіП Бобровицького державного аграрно-економічного технікуму» його було перейменовано в ВП НУБіП «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової». 


Коледж має навчальний корпус на 960 місць, 4 комп’ютерні класи, лабораторію аудіо-відеотехніки, бібліотеку, читальну, актову, спортивну, тренажерну зали, музей, стадіон, їдальню та два впорядковані гуртожитки на 360 місць кожний.Свої творчі здібності молодь має можливість розкривати в предметних гуртках, спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності та молодіжних клубах за інтересами.

Факультети:

Відділення 

 • технологічне відділення

 • економічне відділення

Спеціальності:

 • технологічне відділення: агрономія; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

 • економічне відділення: економіка підприємництва, організація виробництва; бухгалтерський облік.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб (окрім вступників на спеціальність “Державна служба” у базовому закладі університету). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” у базовому закладі університету здійснюється за спеціальностями у розрізі спеціалізацій: виробничих, дослідницьких (останні лише на кафедрах, де здійснюється підготовка аспірантів) та за напрямом “Специфічні категорії”, де передбачені управлінські магістерські програми, педагогічні та такі, що забезпечують підготовку фахівців із якості (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2006 р. No 710 “Про підготовку магістрів у Національному аграрному університету України”; від 02.02.2007 р. No 76 “Про підготовку магістрів у Національному аграрному Університеті”; від 20.06.2007 р. No 523 “Про підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за експериментальними програмами у Національному аграрному університеті”; від 09.07.2007 р No 586 “Про підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за експериментальними програмами за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” у Національному аграрному університеті”; від 20.08.2007 р. No 754 “Про підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” за
експериментальними дослідницькими програмами”). За окремими правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 29.07.2009 р. No 789 “Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників”, у базовому закладі університету здійснюється прийом на навчання за спеціальністю “Державна служба”. На зазначену програму на навчання за державним замовленням приймаються документи від осіб, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, мають стаж держаної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року, не досягли 45 років на момент подання документів.
У базовому закладі університету здійснюється прийом на освітньо-професійну програму перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на базі повної вищої освіти зі спеціальності „Професійне навчання” заочної форми навчання.
5. НУБіП України приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.
6. НУБіП України приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
7. НУБіП України здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України No 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости