Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
Chip
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

У 1969 році був заснований Чернігівський юридичний технікум (підстава – постанова Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1964 року № 1261 та наказ МСЗ УРСР від 14 липня 1969 року № 91). Технікум готував фахівців (молодших спеціалістів) за спеціальностями „Право і організація соціального забезпечення”, „Право і організація соціального обслуговування громадян”, „Бюджетний облік для системи соціального забезпечення”.


1993 рік. Технікум входить у навчальний комплекс „Юрист”, створений спільним наказом Міносвіти України та Мінсоцзахисту населення України від 02.11.93 р. № 394/158-А на базі юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.


Через рік  за рішенням Кабінету Міністрів України (доручення від 15 листопада 1994 року № 19389/33) навчальний заклад змінює свій статус і назву – стає юридичним коледжем. Відтоді йде пошук та інтенсивне впровадження новітніх навчальних технологій, ступеневої освіти відповідно до завдань навчального комплексу „Юрист”. Створення останнього дало можливість істотно підвищувати якість підготовки висококваліфікованих фахівців-бакалаврів права для органів соціального захисту населення, залучаючи до проведення занять викладачів юридичного факультету університету (кандидатів і докторів юридичних наук). За їхньою допомогою проводяться науково-практичні конференції, готуються навчальні програми й посібники, забезпечується видання науково-практичного збірника „Проблеми права”. Це стимулювало викладачів коледжу працювати над кандидатськими дисертаціями.


Окрім фахівців-юристів (спеціальність „Правознавство”), коледж продовжує готувати молодших спеціалістів зі спеціальності „Фінанси”.


1997 рік. Коледж розпочав підготовку соціальних працівників – молодших спеціалістів з урахуванням нової концепції соціальної роботи. З ініціативи Міністерства соціального захисту населення України та завдяки сприянню програми ТАСІС–проект “Соціальний захист в Україні” на­вчальним закладом була розроблена відповідна освітньо-професійна програма (затверджена Міносвіти України 2 квітня 1997 року).


Основною особливістю такої підготовки в коледжі, на відміну від подібних навчальних закладів, стала орієнтація саме на діяльність в органах соціального захисту населення.


З вересня 2000 року коледж приступає до реалізації навчального плану бакалаврату з соціальної роботи (за спеціалізацією „Соціально-правовий захист”), узгодженого 29.12.99 р. із науково-методичною комісією з соціології при Міносвіти України.


2003 рік: на базі коледжу створюється нині діючий інститут (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року № 528-р „Про утворення Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці”).


У травні 2005 року інститут очолив Андріїв В. М., кандидат юридичних наук, доцент. У цьому ж році важливою подією стало визнання інституту акредитованим за ІІІ (третім) рівнем з напряму (спеціальності) 0402 “Соціологія”, 7.040202 “Соціальна робота” та отримання ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” зі спеціальності 7.060101 “Правознавство”.


У зв’язку з цим активізувалась співпраця інституту з юридичним факультетом Національного університету імені Тараса Шевченка. Заплановано проведення спільних заходів за участю викладачів і студентів університету та інституту. Дві групи в інституті навчаються за спільним навчальним планом спеціальності „Правознавство” зі спеціалізації „Господарське право”. Досягнута також домовленість щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту на базі юридичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка.


В інституті створено організацію ветеранів, Головою ради якої є Шитченко В. Г., з 2005 року виходить щоквартальне періодичне видання – газета “Інститутський вісник”.


За ефективний розвиток національної системи вищої освіти інститут нагороджено Дипломом лауреата за результатами рейтингу в номінації юридичних вищих навчальних закладів України у 2004 році та Дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності “Золота фортуна” (2006,2007 р.).


У 2007 році інститут в цілому акредитований за ІІІ рівнем (сертифікат про акредитацію інституту серія РД-ІІІ № 265691 від 11.12.2007 р.).


2008 рік – інститут внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 26-Д-225 від 27.03.2008 р.

Факультети:

Факультети:

юридичний;

соціально-економічний;

заочної освіти.

Спеціальності:

правознавство;

віщальна робота;

управління персоналом та економіка праці;

фінанси.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (прийом на І курс на базі повної середньої освіти): право, соціальна робота, управління персоналом та економіка праці, фінанси і кредит.


Спеціальності (прийом на V-VI курси на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра): правознавство, соціальна робота .


Вступні випробування для вступу на І курс:


право (денна і заочна форми навчання): українська мова та література, історія України (профільний) і або іноземна мова, або математика;


соціальна робота (денна і заочна форми навчання):  українська мова та література, історія України (профільний) і або іноземна мова, або географія;


управління персоналом та економіка праці (денна форма навчання):  українська мова та література, математика (профільний) і або географія, або історія України;


фінанси і кредит (денна і заочна форми навчання):  українська мова та література, математика (профільний) і або географія, або історія України.


При вступі на навчання на старші курси за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста вступники складають такі вступні випробування:


спеціальність 7.03040201 „Правознавство”, спеціалізація „Право і організація соціального захисту населення” (денна і заочна форми навчання): письмове комплексне фахове вступне випробування (тестування) (право соціального забезпечення, трудове право).


спеціальність 7.03040201 „Правознавство”, спеціалізація „Господарське право” (денна форма навчання): письмове комплексне фахове вступне випробування (тестування) (господарське, цивільне, господарсько-процесуальне, цивільно-процесуальне право).

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости