Чернівецький державний комерційний технікум
Cht
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

Чернівецький державний комерційний технікум є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.


Технікум здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 506243 від 29.01.2010 року), а також Статуту технікуму.


У сучасних умовах нестабільності економіки, змін форм власності, в умовах конкуренції товаровиробників, боротьби за покупця, випускники технікуму, за відгуками, що отримуємо, характеризують себе як професійно підготовлені спеціалісти, які здатні працювати в ринкових умовах. Цьому сприяє перехід навчального процесу на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами, зміст яких створює умови для підготовки спеціалістів у відповідності до вимог діючих стандартів та розвитку творчого підходу до навчально-виховного процесу.


Основними завданнями технікуму є : 1. Виховання соціально-зрілої, творчої особистості, виховання морально і фізично здорового покоління, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, відповідальності за долю держави, суспільства, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між викладачами та студентами.

 2. Забезпечення умов для оволодіння системою знань з обраної спеціальності.

 3. Підготовка молоді до самостійної професійної діяльності.

 4. Поєднання гуманітарної освіти з якісною професійною підготовкою.

 5. Забезпечення двоступеневої підготовки фахівців за схемою: технікум – вуз.

 6. Реалізація дуальної системи підготовки фахівців, тобто поєднання теоретичної підготовки з практикою.

 7. Забезпечення виконання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

 8. Якісне забезпечення навчального процесу: кадрами, науково-методичною, матеріально-технічною та інформаційною базою.

 9. Максимально ефективне використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання, інноваційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання.

 10. Комп'ютеризація навчального процесу.

 11. Створення чіткої системи контролю за якістю знань.


З року в рік зростає матеріально-технічна база навчального закладу, кабінети оснащуються новим обладнанням, поповнюються спеціальною літературою, періодичними виданнями.


Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється у відповідності до державних правових актів про освіту. Підготовка спеціалістів за всіма спеціальностями проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.


Методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимогам освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик.


Методична робота в технікумі спрямована на підвищення якості викладання, впровадження у навчальний процес новітніх, в тому числі комп'ютерних, технологій навчання та виховання, організації науково-дослідницької роботи, самостійного вивчення матеріалу, духовному розвитку особистості, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя.Поглибленому вивченню предметів сприяють різні форми позакласної роботи: заняття в гуртках, зустрічі з працівниками юстиції та податкової адміністрації, управління у справах захисту прав споживачів, керівниками підприємств та установ, випускниками; проведення конкурсів, змагань, ділових ігор; екскурсії в підприємства торгівлі, ресторанного господарства, виробничі підприємства; місячники популяризації професії, презентації професії, професійні конкурси "Кращий за фахом", КВК, предметні конкурси, олімпіади, рішення професійних ситуацій, вікторини, інтелектуально-пізнавальна гра "Ерудит" серед студентів комерційного та інших ВНЗ області; відвідування музеїв, картинних галерей, виставок вітчизняних та зарубіжних митців. Зустрічі з відомими людьми сприяють всебічному розвитку особистості. Значна увага приділяється підвищенню загальної та професійної культури студентів

Факультети:

Спеціальності:


Бухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Виробництво харчової продукції

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

Абітурієнти на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) складають випробування з таких предметів: українська мова (диктант), математика (усно) - на всі спеціальності.


 Абітурієнти на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів: українська мова та література, математика або історія України на спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність" та "Бухгалтерський облік";


- українська мова та література, математика або хімія на спеціальність "Виробництво харчової продукції"  .

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости