Черкаський державний бізнес-коледж
Dbk
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 2

  Навчальний заклад було відкрито в 1966 році у відповідності з Постановою Ради Міністрів СРСР від 07 листопада 1963 р. № 1210 на виробничій базі Черкаського хімічного комбінату (зараз – ВАТ „Азот”). Перша назва – технічне училище № 2 м. Черкаси, в подальшому заклад реорганізовувався у 1984 р. – в середнє професійно-технічне училище № 10 м. Черкаси, у 1991 р. – вище професійне училище № 10 м. Черкаси. У 1985 році добудовано навчальний корпус № 2. За 45 років діяльності навчальний заклад підготував більше 20000 кваліфікованих фахівців для Черкаського регіону.     Необхідність в забезпеченні якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст” і „бакалавр”, реалізації в повній мірі системи ступеневої освіти, спонукала реорганізувати Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців у Черкаський державний бізнес-коледж. Реорганізація відбулася 29 серпня 2000 року наказом № 412 Міністерства освіти і науки України за погодженням Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України.     За допомогою уряду ФРН і Міністерства освіти України в рамках програми ТРАНСФОРМ (1995 - 1999 роки) навчальний заклад отримав технічну та фінансову допомогу, що дало можливість кардинально змінити матеріально-технічну базу та відкрити нові спеціальності.

     Наші випускники (за бажанням) можуть продовжити навчання на III-V курсах Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького або Черкаського державного технологічного університету. Випускники бакалаврату – на V курсах Черкаського банківського інституту або інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ) або Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана або Київського національного торгово-економічного університету. Випускники відділення дизайну також приймаються на ІІІ курс інституту дизайну державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.     У нас працює 105 викладачів, з них: 11 кандидатів та докторів наук, 33 мають кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії", 12 пройшли стажування в ФРН, Канаді, США, Польщі та отримали міжнародні сертифікати. Чотирнадцять викладачів працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними дослідженнями у галузі економічних, історичних, педагогічних, фізико-математичних наук та мистецтвознавства. Відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших державних органів влади нагороджено 67 працівників коледжу. Викладачами коледжу підготовлено 166 авторських навчальних видань для студентів.     Черкаський державний бiзнес-коледж - це три навчальнi корпуси, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складає 24 854 кв.м. Маємо стадiон та спортивне мiстечко, територія налічує більше 2 га.     Тісна співпраця єднає колектив закладу з представниками бізнес-спільноти Черкащини. Бізнес-коледж є колективним членом Черкаського обласного союзу промисловців і підприємців (2001 р.), Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців (2004 р.), Черкаської торгово-промислової палати (2006 р.), входить у навчально-науковий комплекс „Перспектива” Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2001 р.).     Команда КВН „Кактуси” стала володарем Кубку Веселого Народу України сезону 2007-2008 років, володарем Кубку КВН України 2009 року.     Ми постійно працюємо над удосконаленням авторських освiтнiх програм, якi б забезпечили високоякiсну професійно-практичну пiдготовку випускникiв конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних технологiй, активізацією пізнавальної діяльності студентів в умовах інтегрованого освітнього простору, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв. У коледжі впроваджені інноваційні технології навчання для підготовки майбутніх фахівців у галузі знань „Економіка та підприємництво”, створено студентський Інтернет-центр, який забезпечує цілодобовий доступ до мережі Інтернет, в тому числі і для студентів, які проживають у гуртожитку.     Ділові відносини із зарубіжними партнерами успішно складались з першого дня заснування навчального закладу. З 1975 по 1989 рік відбувалися щорічні обміни студентів та педагогічних працівників з партнерами з м. Біттерфельд, НДР, з 1993 по 1999 рік щорічно – з партнерами з м. Ганновер, ФРН. Коледж, першим на Україні в 1995 році, започаткував співпрацю з навчальними закладами ФРН в рамках асоціації „EUROPEN International”, з 2002 року приймає участь у проектах Уряду США „Молодіжний розвиток” та „Викладання англійської мови як іноземної”. За підтримки Міністерства освіти Франції з 2008 здійснює обмін студентів за програмою S.A.M.E.D.I. та стажування студентів економічних спеціальностей у банках регіону Лімузен, Франція за програмою МЕТЕОРИТ. В жовтні 2008 року на базі коледжу відкрито регіональний Інститут підприємництва CISCO за підтримкою Стенфордського та Корнельського університетів, США.Факультети:

Відділення:

економіки і підприємництва,

обліку і фінансів,

комп`ютерних технологій,

дизайну.

Спеціальності:

Спеціальності на базі базової або загальної середньої освіти:

 • комерційна діяльність;

 • бухгалтерський облік;

 • фінанси;

 • економіка підприємства;

 • обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж;

 • програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем;

 • дизайн (спеціалізація - графічний або комп'ютерний дизайн);

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- --> 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
 3. Коледж приймає на другий курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.
 4. Черкаський державний бізнес-коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
 5. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости