Східноєвропейський університет
Eu
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

У 1993 році навчальний процес був налагоджений, вирішені практично всі основні питання з реєстрації інституту, ліцензування спеціальностей та інші. Однак щодалі ми рухалися вперед, тим більше питань перед нами поставало. Ці питання виходили за межі нашої компетенції. Наші спроби вирішувати їх у Міністерстві освіти України не знаходили підтримки, хоч на чолі міністерства на той час стояли досить прогресивні люди: міністр П. М. Таланчук, заступник міністра з вищої освіти В. П Гондюл, начальник управління з ліцензування В.І. Невесенко та інші, які підтримували розвиток ринкових відносин. Саме за міністра П. М. Таланчука були встановлені принципи демократизму і відкритості: колегія міністерства, наради відбувалися відкрито, кожний ректор при бажанні міг послухати питання, що обговорюються, і висловити свою думку. На жаль, все це згодом було втрачено. Проте, незважаючи на позитивне ставлення керівництва міністерства до приватної освіти, в апараті міністерства наші проблеми належним чином не сприймалися. Відповідь була простою: "Ви не наші!". А чиї ж ми в цій державі, при наявності державного органу управління? Це нам було не зрозуміло. Міністерство, на мій погляд, дійсно було в роздумі: "Приватні вузи - де вони повинні бути? Чи брати їх під опіку міністерства?". Незважаючи на створення асоціацій недержавних навчальних закладів та Закону про освіту, який формально ліквідував дискримінацію приватних ВНЗ, проблема "ви не наші" продовжує заважати діяльності недержавного сектору освіти.


Повернемося до інститутських проблем, які нас хвилювали на той час. Звичайно ж, навчально-методичне забезпечення навчального процесу - основа будь-якого вищого навчального закладу. Якщо поглянути на цю проблему з точки зору 1990-1995 років, то можна помітити, що в країні сталися серйозні політичні й економічні перетворення, які вплинули на весь процес навчання. Політичні зміни змінили і погляди на моральні цінності, а ринкові відносини вплинули на економічні поняття, що є іншими від понять соціалістичної економіки. Унаслідок цього велика частина навчально-методичної літератури зробилася непридатною: втратили актуальність колишні підручники політичних, філософських, соціологічних спрямувань, знецінилася фінансово-економічна література, повністю була відсутня література з менеджменту і маркетингу. У цих умовах був тільки один шлях - створення своєї редакційно-видавничої бази. По кожній кафедрі та по інституту в цілому щорічно розроблялися плани публікації методичних посібників. Був створений редакційно - видавничий відділ і придбане необхідне сучасне обладнання з використанням ЕОМ.


Нами був також створений комплекс навчально-методичного забезпечення: наукова бібліотека (завбібліотеки Т. О. Бадай), яка сьогодні нараховує понад 60 тис. томів сучасної літератури; читальний зал на 250 місць, методичний кабінет. Кошти на придбання літератури ніколи не обмежувалися.


Пройшло п'ять років. У 1997 році вперше наші колишні першокурсники стали випускниками. Ми спробували зробити цей день урочистим і пам'ятним як для студентів, так і для викладачів. Випускники зібралися в міському Палаці культури. Разом з ними прийшли батьки, знайомі, співробітники інституту. Це був чудовий день для всіх нас. Тут були і сльози радості, і сміх, і торжество. Було багато-багато квітів. Ми пишалися тим, що з честю довели розпочату справу до моменту першого випуску фахівців у нових умовах і в новому вищому навчальному закладі.


Йшли роки, зміцніла матеріальна база інституту, сформувався професорсько-викладацький колектив, була створена необхідна навчально-методична база, розширилися міжнародні зв'язки. Інститут отримав державне визнання, статус університету. У цих досягненнях величезна заслуга всього колективу інституту і кожного співробітника окремо. Наші досягнення високо оцінені: наш університет нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України, він є лауреатом рейтингу "Золота Фортуна", а групу викладачів інституту нагороджено знаками "Відмінник освіти України", іншими державними нагородами.

Факультети:

 • Інститут економіки
  • Кафедра економіки підприємства
  • Кафедра фінансів і кредиту
  • Кафедра інформаційних технологій та економічної кібернетики
  • Кафедра обліку і аудиту
  • Кафедра маркетингу
  • Кафедра економічної теорії
 • Інститут менеджменту
  • Кафедра менеджменту організацій
  • Кафедра менеджменту туризму, готельного та ресторанного бізнесу
  • Кафедра менеджменту, економіки та підприємництва в галузі охорони здоров'я
  • Кафедра менеджменту в ландшафтному дизайні
  • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
  • Кафедра фізичного виховання
 • Інститут Державного управління та права
  • Кафедра цивільно-правових дисциплін
  • Кафедра кримінальних-правових дисциплін
  • Кафедра теорії та історії держави і права
  • Кафедра теорії та практики перекладу і компаративістики
  • Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
  • Кафедра іноземних мов
 • Інститут інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  • Центр дистанційно-заочного навчання
  • Центр інформаційно - технічного обслуговування
  • Навчально-науково-виробничий центр
  • Центр інновацій в освіті (буде створено)
 • Інститут міжнародної та післядипломної освіти
  • Міжнародна освіта
  • Післядипломна та друга вища освіта
  • Короткострокові курси

Спеціальності:

Спеціальності, за якими здійснюють підготовку фахівців (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст):

 • економіка підприємства;

 • фінанси;

 • облік i аудит;

 • економічна кібернетика;

 • маркетинг:

 • дизайн ландшафту;

 • менеджмент організацій;

 • менеджмент у галузі охорони здоров'я;

 • готельне господарство;

 • туризм;

 • правознавство;

 • переклад;

 • документознавство та інформаційна діяльність;

 • фармація (спільно з Харківським національним фармацевтичним університетом).

  Навчання в магістратурі за спеціальностями:

 • документознавство та інформаційна діяльність;

 • економіка підприємства;

 • маркетинг;

 • менеджмент організацій;

 • облік і аудит;

 • фінанси;

 • економічна кібернетика;

 • готельне господарство.

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости