Кам’янець-Подільський національний університет
Kma
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

 Матеріально-технічна база університету достатня для здійснення навчально-виховного процесу. Загальна площа приміщень університету становить 220911 м2, з них навчальна площа – 150828 м2. Площа гуртожитків 42336 м2. Університет має у необхідній кількості лекційні аудиторії, навчальні лабораторії, інформаційно-комп’ютерний центр, аудиторії для семінарських та лабораторних занять, навчальні, науково-дослідні та навчально-методичні лабораторії; кабінети; бібліотеку, читальні зали, абонементи, книгозбірні; навчальні майстерні; спортивно-оздоровчий табір; стадіони; спортивні зали тощо. При редакційно-видавничому відділі функціонує та динамічно розвивається власна поліграфічна база.
        Значна увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу. У 2010-2011 н.р. у навчально-виховному процесі задіяно 800 комп’ютерів, із виходом в Інтернет.
        В університеті функціонує інформаційно-комп’ютерний центр та електронний читальний зал наукової бібліотеки.

Факультети:

Факультети:

 • педагогічний;

 • фізичної культури;

 • історичний;

 • української філології та журналістики;

 • іноземної філології;

 • фізико-математичний;

 • природничий;

 • економічний;

 • післядипломної освіти.

Спеціальності:

початкове навчання (заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

початкове навчання (спеціалізації: дошкільне виховання; англійська мова; німецька мова: практична психологія; денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

дошкільне виховання (заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

дошкільне виховання (спеціалізації: англійська мова; логопедія; денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

музика (спеціалізація - художня культура; денна форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

музика (заочна форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

музична педагогіка і виховання (денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

реставрація творів мистецтва (денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

образотворче мистецтво (спеціалізація -методика виховної роботи; денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

образотворче мистецтво (заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

дефектологія. Олігофренопедагогіка ( заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст”),

дифектологія. Логопедія (заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

дефектологія. Олігофренопедагогіка i логопедія (денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти);

психологія ( спеціалізації: практична психологія; психологія праці та управління;класова психологія; денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти); психологія заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

соціальна педагогіка (спеціалізація: - сімейне гувернерство; заочна i денна форми навчання на базі повної загальної середньої освіти);

фізична культура (спеціалізація - методика спортивної-масової  роботи, туристична робота, денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

культура (заочна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

фізична реабілітація (денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

історія ( заочна i денна форми навчання на денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

політологія (заочна i денна форми навчання на денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

українська мова  та література (заочна форма навчання на денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

українська мова та література (спеціалізації: українознавство; редагування освітніх видань; англійська мова i література; німецька мова i література; денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

журналістика (денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

російська мова та література (спеціалізації: англійська мова i література; польська мова; денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

англійська мова та література (заочна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

англійська мова та література (спеціалізації: німецька мова і література, польська мова; ленна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

німецька мова та література (заочна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

німецька мова та література (спеціалізація -англійська мова і література; денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

фізика (спеціалізації: основи інформатики; трудове навчання; денна форма навчання на базі повної  загальної середньої освіти);

математика (спеціалізації: основи інформатики; основи економіки; денна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

інформатика (денна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

біологія (заочна форма навчання  на базі повної  загальної середньої освіти);

біологія (спеціалізація - географія; денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

географія (заочна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

географія (спеціалізація - біологія; денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

екологія та охорона навколишнього середовища (денна форма навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

економічна теорія (заочна і денна форми навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

економіка підприємства (заочна і денна форми навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

управління персоналом і економіка праці (заочна і денна форми навчання на  на базі повної  загальної середньої освіти);

управління навчальним закладом (денна форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями 8.02020601 Реставрація творів мистецтв, 8.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво* приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України No 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
6. Факультет військової підготовки Університету (далі — Факультет військової підготовки) та Коледж, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
7. Факультет військової підготовки приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости