Херсонський базовий медичний коледж
Bmk
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 2

2 жовтня 1872 року у Херсоні почав свою діяльність перший у губернії спеціалізований медичний заклад – земська фельдшерська школа. Свого приміщення школа не мала і розміщувалась у вільних приміщеннях богоугодних закладів.


До школи приймалися хлопці віком від 14 до 20 років, які володіли російською мовою та склали вступні іспити. Для виправлення моральних відхилень учнів при школі функціонував карцер.


Вивчалися такі дисципліни: • Закон Божий;

 • російська мова;

 • арифметика;

 • первинні відомості про природні науки;

 • історія і географія Росії;

 • латинська мова;

 • ботаніка;

 • фармакологія;

 • фармакогнозія;

 • анатомія;

 • фізіологія;

 • патологія;

 • терапія;

 • венерологія;

 • хірургія;

 • зуболікування;

 • візити до дому.


 


Практичні заняття проводилися в лікарні, до чого як денні, так і нічні.


Випускники, які успішно витримали всі перевідні і випускні випробування, одержували свідоцтво на звання фельдшера, а ті, хто відпрацював 4 роки після закінчення школи, одержували звання старшого фельдшера.


Перший випуск фельдшерів відбувся в 1876 році (10 осіб).


З 1903/04 рр. кількість міських вихованців перебільшила сільські; а в прорівнянні з минулими роками ця категорія навіть збільшилася. До категорії міських відносилися і мешканці повітів. До 1901 року в школу фельдшера приймалися особи всіх звань і станів, до того ж, приїжджі з інших губерній користувалися однаковими правами з жителями Херсонської губернії.


З 1901 року під час прийому в школу перевага надавалася уродженцям і постійним мешканцям Херсонської губернії.


Значна кількість випускників школи і учнів старших класів приймала участь в революційному русі. До речі, фельдшерський рух, що отримав широкий відгук і підтримку в багатьох губерніях Росії, зародився в Херсоні.


В серпні 1914 року почалася перша світова війна. Школа фельдшера з напіввійськовими порядками переводиться майже на військове положення. Канікули скасовані. Заняття проводилися протягом всього року. Частина учнів була покликана на фронт, але учням 1894-1897 рр. народження надавалося відтермінування для закінчення школи.


В 1905 році в Херсоні відкрито воєнно-фельдшерську школа, яка проіснувала до 1922 року.


Обидві школи фельдшерів працювали і під час революції і громадянської війни, але з перервами.


Декретом РНК від 29 січня 1920 року школи фельдшерів були ліквідовані, а 1 квітня того ж року на їх базі відділом повіту охорони здоров'я була організована Херсонська акушерська школа сестер милосердя з дворічним терміном навчання.


Перший випуск акушерок відбувся в 1922 році і складав 13 осіб.


В 1927 році акушерська школа сестер милосердя перепрофільована в медпрофшколу з 4-річним терміном навчання.


На початку 30-х років в Херсоні створені курси для підготовки медичних працівників: зубних техніків, фельдшерів-лаборантів, фармацевтів, зубних лікарів. До речі, ці курси давали глибокі знання в об'ємі школи і працювали під керівництвом інститутів удосконалення лікарів і провізорів.


В 1937 році в Херсоні відкрито фармацевтичну школа, з якою в довоєнний період проведено два випуски помічників провізорів (1937-1940, 1938-1941).


Після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників ухвалою Херсонського облвиконкому № 95 від 31.05.1944 року медпрофшкола відновила свою роботу як Херсонська фельдшерсько-акушерська школа.


На підставі наказу Міністерство охорони здоров'я України від 24 червня 1954 року у відповідності з ухвалою РНК від 1937 року фельдшерсько-акушерська школа перейменована в Херсонське медичне училище.


Таким чином, Херсонське медичне училище стало правонаступником всіх спеціалізованих медичних установ в нашому місті і продовжує їх кращих традицій.


Наказом Міністерства охорони здоров'я України №585 від 15 листопаду 1963 року Херсонське медичне училище визнано базовим.


В 1978 році, враховуючи високий рівень матеріально-технічного забезпечення учбового процесу і кадровий потенціал викладачів, в училищі за вказівкою Міністерства охорони здоров'я України відкрито відділення для осіб з вадами слуху за фахом "Стоматологія ортопедична".


З 1982 по 1997 р здійснювалася підготовка за вечірньою формою навчання на спеціальності "Сестринська справа". Кількість студентів в 60-х - 80-х роках досягала 2000 осіб.


Рішенням ХІХ сесії 23 скликання № 409 від 26.07.2001 р. Обласної ради народних депутатів Херсонське базове медичне училище реорганізовано в Херсонський базовий медичний коледж.


Колективом установи проводиться велика робота із забезпеченню учбового процесу комп'ютерною технікою, сучасний наочним оснащенням, літературою, фантомами і тренажерами, введений в дію спортивний комплекс коледжу.


Сьогодні висуваються нові вимоги до учбових закладів. Колектив викладачів використовує найкращі методи і форми навчання, втілюючи світовий і власний досвід, з урахуванням місцевих умов, матеріальної бази учбового закладу і лікувально-профілактичних установ, забезпечує високий рівень підготовки молодших фахівців.


Викладачі училища працюють над написанням навчальних посібників і підручників.

Факультети:

Фельдшерсько-акушерська

Фармація, лабораторна діагностика

Сестринська справа

Стоматологія ортопедична, зубний технік

Спеціальності:

на базі 9 класів - лабораторна діагностика;

нa базі 9 та 11 класів: сестринська справа; лікувальна справа; фармація;

на базі 11 класів - акушерська справа;

на базі 9 класів для дітей з вадами слуху та на базі 11 класів - стоматологія ортопедична;

ІІ рівень медичної освіти (бакалаврат) - сестринська справа.

Факультеты и специальности

Условия поступления


 1.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 3.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа».

 4.  Херсонський базовий медичний коледж Херсонської обласної ради здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости