Новокаховський політехнічний інститут
Akp
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Після багатьох років відсутності у місті будь-якого вищого навчального закладу, в 1989 році був створений навчальний науково-виробничий комплекс (ННВК) в структурі Новокаховського ВО «Південелектромаш», який отримав підтримку в Міністерстві електротехнічної промисловості і задовольняв попит підприємств на дві спеціальності: «Технологія машинобудування» й «Електричні машини та апарати"; крім того, спеціалісти вказаного профілю направлялись на Каховський завод електрозварювального устаткування, Новокаховське підприємство «Сокіл», електромашинобудівний завод, Бериславський машинобудівний завод тощо.


      Ці ж підприємства і стали засновниками інституту. Відчуваючи величезну відповідальність перед мешканцями регіону, виявляючи турботу про молодь, керуючись Законом України «Про освіту» та тим, що за останні роки життя підтвердило право на існування приватних закладів, які в майбутньому будуть відігравати дедалі важливу роль у розвитку освіти взагалі, керівництво ХДТУ і міста Нова Каховка прийняли рішення про відкриття інституту. Його підтримала Херсонська обласна адміністрація, про що відправлено листи-клопотання до Міністерства освіти і науки України.


      24 листопада 1999 року був створений Новокаховський політехнічний інститут. НКПІ виник не на порожньому місці: по-перше, він вже діяв як ВНЗ, нагромадив досвід організації навчального процесу, забезпечив себе фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, створив власну матеріальну базу; по-друге, він став відомий в регіоні як науковий, освітній та культурний центр.


      Новокаховський політехнічний інститут уклав угоду про співробітництво з ХДТУ. Міністерство освіти і науки України підтримало звернення НКПІ, затвердило Статут вузу, та видало ліцензії на право освітньої діяльності. В жовтні 2001 року ліцензії рішенням ДАК перереєстровано.


      Основні спеціальності НКПІ – «Електричні машини та апарати», «Технологія машинобудування», «Менеджмент організацій» та спеціальності економічного напрямку, на які зріс попит за останнє десятиріччя: «фінанси», «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».


      Спеціалістів стали замовляти не лише із нашого регіону та Херсонщини, але і з Харкова (ВАТ «ХТЗ»), Дніпропетровська («Індустріал-Сервіс») та інших міст України. Збільшується кількість абітурієнтів, що бажають вчитися на технічних спеціальностях.


      Сьогодні Приватному вищому навчальному закладу «Новокаховський політехнічний інститут» минає десять років. ПВНЗ «НКПІ» у 2004р. вперше випустив власних бакалаврів, у 2005р. – перших спеціалістів. До участі у ролі голів Державних екзаменаційних комісій запрошуються висококваліфіковані керівники бюджетних установ, банків, підприємств тощо.


      Інститут створив власну Концепцію із підготовки фахівців. Її основою стали Національна доктрина розвитку освіти, Закон України «Про вищу освіту» та особливості регіону (Нової Каховки зокрема).


      2004 року ДАК своїми рішеннями акредитував за ІІ (другим) рівнем:
 • •   спеціальність з напряму 0922 «Електромеханіка», 6.092200 «Електричні машини та апарати» (Протокол № 51 від 22 червня 2004р., Наказ МОН України від 01.07.2004р. за № 558), сертифікат серія НІ-ІІ № 220830 від 01 листопада 2004р.;
 • •   спеціальність з напряму 0902 «Інженерна механіка», 6.090200 «Технологія машинобудування» (Протокол № 51 від 22 червня 2004р., Наказ МОН України від 01.07.2004р. за № 558), сертифікат серія НІ-ІІ № 220830 від 01 листопада 2004р.;
 • •   спеціальність з напряму 0502 «Менеджмент», 6.050200 «Менеджмент організацій» (Протокол № 51 від 22 червня 2004р., Наказ МОН України від 01.07.2004р. за № 558), сертифікат серія НІ-ІІ № 220830 від 01 листопада 2004р.;
 • •   спеціальності з напряму 0501 «Економіка і підприємництво», 6.050100, «Економічна кібернетика», 6.050100, «Фінанси», 6.050100, «Облік і аудит», 6.050100, «Економіка підприємства», 6.050100 (Протокол № 51 від 22 червня 2004р., Наказ МОН України від 01.07.2004р. за № 558), сертифікат серія НІ-ІІ № 220830 від 01 листопада 2004р.
      7 грудня 2005 року Міністерство освіти і науки України видало приватному вищому навчальному закладу «Новокаховський політехнічний інститут» ліцензію серії АБ № 298200 на право надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра і спеціаліста. Відповідно до рішення ДАК від 21 червня 2005 року (Протокол № 56, Наказ МОН України від 30.06.2005р. № 1858-Л) Новокаховський політехнічний інститут визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІІІ (третього) рівня.


      З низкою навчальних закладів міста і районів укладено угоду про співпрацю. Серед форм, що добре себе зарекомендували, слід відзначити і проведення Дня відкритих дверей, Днів факультетів та ін. До проведення цих заходів залучається широкий контингент потенційних абітурієнтів з числа учнів 10 – 11-х класів, випускників ПТУ, технікумів, НКТЕЛ, професійних ліцеїв тощо. Позитивною можна назвати і таку форму роботи, як участь у Днях освіти Херсонщини та Днях освіти міста, які традиційно провадяться щороку у травні.


ПВНЗ «НКПІ» знаходиться у постійному пошуку нових форм та методів роботи, що забезпечує йому впевненість у майбутньому.

Факультети:

- економічний;
- інженерний.

 

Спеціальності:

- інженерний

кафедри: фундаментальних дисциплін, технології машинобудування, електричних машин та апаратів;

спеціальності: технологія машинобудування; електричні машини та апарати;

- економічний

кафедри: менеджменту, економічної кібернетики, фінансів, обліку і аудиту, економіки;

спеціальності: менеджмент організацій; економічна кібернетика; фінанси; облік і аудит; економіка підприємства.

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- --> 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
 3. Приватний вищий навчальний заклад «Новокаховський політехнічний інститут» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2 4. Приватний вищий навчальний заклад «Новокаховський політехнічний інститут» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. За рішенням Приймальної комісії допускається, в порядку виключення, переведення і зарахування студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, з однієї спеціальності на іншу. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости