Херсонський національний технічний університет
Hn
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

2009 року свій 50-річний ювілей відзначив Херсонський національний технічний університет – один із найавторитетніших вищих навчальних закладів України. Університет здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів, економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, програмістів, кадрів для державної служби та органів місцевого самоврядування, виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств і організацій машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії тощо.
Пріоритетним напрямом діяльності ХНТУ є педагогізація навчально-виховного процесу, що передбачає посилення ролі та відповідальності викладачів і студентів за якість професійної підготовки, послідовне й цілеспрямоване створення педагогічних умов для творчої самореалізації особистості, забезпечення духовного розвитку та виховання студентської молоді, здатної сприймати, високо цінувати та всебічно примножувати матеріальні, громадські, морально-правові, художньо-естетичні цінності українського суспільства.
Ректор Херсонського національного технічного університету доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Харківського національного університету радіоелектроніки, почесний запрошений професор інституту бізнесу Нью-Порта (США), голова Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації Херсонської області, голова Науково-координаційної ради Південного Центру НАНУ та МОНУ, президент технопарку "Текстиль".

Факультети:

- кібернетики;
- економіки;
- технології і дизайну;
- машинобудування;
- міжнародних економічних відносин;
- заочного та дистанційного навчання.

Спеціальності:

економіки (фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; оподаткування; менеджмент організацій);

кібернетики (економічна кібернетика; програмне забезпечення автоматизованих систем; фізична та біомедична електроніка; системи управління і автоматики; комп'ютерні системи і мережі; автоматизоване управління технологічними процесами; нетрадиційні джерела енергії; дизайн);

машинобудування (технологія машинобудування; метрологія та вимірювальна техніка: машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування);

технологій і дизайну імічна технологія органічних речовин, на базі Перекопського факультету ХНТУ);

хімічна технологія та обладнання опорядкувального виробництва (спеціалізація - кольорування та дизайн текстильних матеріалів);

технологія бродильних виробництв і виноробства;

технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів; переробка, стандартизація і сертифікація продукцій легкої промисловості;

хімічна технологія неорганічних речовин (на базФакультеты и специальности


Условия поступления

<!-- -->


 1.   На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 4. ХНТУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

 5. ХНТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости