Красноградський коледж Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Kk
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

Освітню діяльність з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста коледж проводить за ліцензіями Міністерства освіти і науки України за денною формою навчання на базі базової загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти за напрямом 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальностями:


5.01010101 Дошкільна освіта


5.01010201  Початкова освіта

 5.01010301 Технологічна освіта та за напрямом 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини:

5.01020101 Фізичне виховання


За період своєї діяльності 1983 по 2009 навчальні роки коледж підготував 5278 спеціалістів, які задовольняють потреби, в першу чергу, шкіл і дошкільних закладів Харківської області. До 80% випускників коледжу кожного року продовжують навчання у ВНЗ III- ІУ рівнів акредитації за денною та заочною формами навчання, поглиблюючи знання з отриманої кваліфікації або оволодіваючи іншою кваліфікацією. Багато з них є гордістю навчального закладу:


Хоцянівська І. В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;


Семенова О. М. - викладач кафедри інформаційних технологій Російського державного торгівельно-економічного університету м. Москва, пошукач кафедри інформатики Російської академії наук;


Кундеус В. В. - магістр економічної теорії. Викладач технікуму механізації сільського господарства ім. Ф. Я. Тимошенко м. Краснограда, Харківської області;


Шишацька Ю. В. - директор Красноградського центру соціальної психологічної реабілітації;


Гаврилова О. М. - заступник начальника відділу освіти Красноградськоїрайдержадміністрації;


Сіплатова О.О. — начальник відділу у справах сім'ї і молоді Красноградськоїрайдержадміністрації;


Ждамаров О.В. - спеціаліст першої категорії сектору з питань внутрішньої політики апарату Красноградської райдержадміністрації;


Адамова А. М. - директор загальноосвітнього навчального закладу І-ІП ступенів с. Кобзівка, Красноградського району.


Високих спортивних перемог досягли окремі випускники навчального закладу:


Кожушко Є. В. - чотирикратний призер України, шестикратний переможець Харківської області з кікбоксінгу, кандидат у майстри спорту України;


Ірклієнко О. В.- багаторазовий призер Харківської області з легкої атлетики, армреслінгу.


Окремі випускники різних років після закінчення ВНЗ працюють у стінах рідного коледжу:


Веренич Л. В. - заступник директора з навчально-методичної роботи ліцею;


Монастирська О. В. - заступник директора з навчально-методичної роботи коледжу;


Дем'яник Ю. В., Зозуля О. В., Погоріла В. І., Івахненко В. О., Івахненко Т.О., Таран І. М. - викладачі коледжу.


Серед учнів шкіл, педагогічної громадськості Красноградщини добре відомий музей навчального закладу, що створений зусиллями працівників і студентів. Сьогодні матеріали музею розповідають про історію навчального закладу, організацію навчально-виховного процесу, викладачів-ветеранів педагогічної праці, випускників училища - учасників Великої Вітчизняної Війни.


Навчально-виховний процес на сьогоднішній день здійснюють 63 педагогічних працівники. Викладацький колектив намагається закласти в арсенал майбутнього вчителя знання та досвід кращих педагогів України, зарубіжної педагогіки, працює над формуванням і розвитком зрілої, працелюбної, творчої особистості громадянина України, педагога, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу.


Плідною багаторічною працею, високою професійною майстерністю, особистим вкладом у розвиток і процвітання закладу приклали багато зусиль:.


Ковальов В. Г. - директор коледжу з 1983 по 2001 рр, доцент кафедри менеджменту освіти, заслужений працівник освіти, академік Національної Академії проблем людини;


Рябокінь С. І. - директор коледжу з 2001 р., магістр управлінської діяльності, академік Національної Академії проблем людини, відмінник освіти України,   нагороджений нагрудним знаком «А. С. Макаренко»;


Слабінська Л. Д. - заступник директора з навчальної роботи з 1988 року, магістр управлінської   діяльності,      відмінник освіти України, нагороджена почесним знаком «С. Русова».


Викладачі, відмінники освіти України Гладка Л.Ф., Донець М. В., Галущак Н. І., Сивір Н. І., Воротнікова В. П., Лозенко А. В., Ваніна Н. О., Кіяшко Л. І., Денисенко А. П., Прохватило Г. М., Ткаченко Л. М., Шевцова Н.М., Касілов Ю. І., Ковальова Т. Д., Наріжна В. Д.,Німенко О. В., Темченко Л.П., Сидір Д.Р., Пікалова Т.М., Богатирьова Л.В., Шкарпіта С. О., Горбань Т.О., Колєснік Л. Д., Чабан Н. І., Тоболь В. М., Пальчик Т. В., Колмакова І.Ю., Тимченко Л.М., Зозуля О.В., Хлівецька Р.С., Мудрик П.М.

Якісний склад викладачів на 01.09.2009 року становить: спеціаліст вищої категорії - 41 особи; спеціаліст першої категорії - 9 осіб; 1 кандидат наук, 1 доцент.

мають педагогічне звання: «викладач-методист» - 21 особи, «старший викладач» - 12 осіб, 28 викладачів нагорджені знаком "Відмінник освіти України"

Для того, щоб озброїти студентів міцними і свідомими знаннями, педагог сам має бути підготовленим до такої роботи, доконало знати свій предмет, приділяти увагу самоосвітній діяльності, володіти інноваційними технологіями навчання. Протягом 2004-2009 років 28 викладачів закінчили магістратуру. Одним із головних завдань частини колективу було оволодіння основами інформаційно - комунікаційних технологій. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про розширення педагогічного експерименту за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» коледж внесено до переліку навчальних закладів - учасників експерименту.


З метою підвищення майстерності у рамках реалізації програми «Партнерство у навчанні за підтримки корпорації Місrosoft» сертифікати з курсу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» отримали 28 членів педагогічного колективу та 13 викладачів, які навчалися за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» отримали сертифікати.


Традиційною є участь викладачів у щорічному обласному конкурсі «Вища школа Харківщини - кращі імена». Переможцями конкурсу у різних номінаціях протягом останніх років є: Тимченко Л. М., Галущак Н.І., Темченко Л.П., Воротнікова В.П., Шевцова Н.М., Зозуля О.В.; дипломантами - Бондаренко А.В., Шкарпіта С.О., Німенко О.В.


Головним завданням навчального закладу є впровадження освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, методичну діяльність. Починаючи з 2005 року педагогічний колектив працює над впровадженням у навчальний процес модульно-рейтингової технології навчання, над удосконаленням програм, навчально-методичних комплексів, враховуючи кредитно-модульну технологію навчання. Для забезпечення колегіальності обговорення питань організації навчально-виховного процесу, методичної роботи та інших питань діяльності педагогічного колективу в коледжі функціонують педагогічна та методична ради.


Методична робота в навчальному закладі спрямована на поглиблення фахових науково-теоретичних і методичних знань, умінь, навичок, підвищення професійної майстерності, оволодіння новими педагогічними ідеями і технологіями, які сприяють розвиткові педагогічної творчості та націлені на реалізацію загальної коледжної проблеми: «Формування спеціаліста нової генерації - суб'єкта власної життєдіяльності як компетентного, конкурентноспроможного громадянина України», що знаходить своє відображення в тематиці педагогічних рад, засідань циклових комісій, методичних рад, творчих груп; є основним завданням формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу усього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовка викладачів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально - виховний процес.


Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги викладачам у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, вмінь та навичок; забезпечення умов систематичної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних працівників.


Зміст методичної роботи реалізовується у різноманітних формах: науково-практичні конференції, засідання «проблемних» та «круглих» столів, панораму кращих відкритих занять, фестивалі педагогічної майстерності, виставки - конкурси «Панорама методичних знахідок», робота творчих груп студентів та викладачів, робота школи молодого викладача, методичні тижні, предметні тижні, декади спеціальності.


Координаційним центром методичної роботи є методична рала.


Викладачами спільно зі студентами систематично проводиться науково-дослідницька робота, вивчаються різні аспекти навчання та виховання. Проведена робота відображається при написанні курсових робіт та в роботі творчих груп, що працюють у різних напрямах та охоплюють обдарованих студентів.


Викладачі коледжу - активні учасники регіональних методичних засідань, обласних та регіональних науково - практичних конференцій працівників ВНЗ І - II рівнів акредитації Харківської області.


Коледж тісно співпрацює з кафедрами ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Запроваджено практику педагогічних читань, лекцій для студентів та викладачів зі спеціальностей викладацьким складом університету.


В тісному зв'язку циклові комісії з відповідними кафедрами педагогічного університету розробляють та корегують навчальні програми, проводять спільні засідання по розв'язанню актуальних проблем, що стосуються підготовки спеціалістів.


На базі педагогічного університету викладачі коледжу проходять курсову перепідготовку з різних тематичних напрямів, а саме: психолого-педагогічний, професійно-практичний, предметна галузь викладання навчальної дисципліни.


У навчальному закладі діє психологічна служба, керівником якої є Пальчик Т.В. - магістр психології. Основними завданнями роботи психологічної служби є:


-    психологічне забезпечення формування компетентної особистості;


-    сприяння життєвому самовизначенню студентів та ліцеїстів самопізнання та самовиховання;


-    забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання студентів та учнів;


-    науково-методичне і практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи;


- орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та студентському середовищі.


У коледжі розроблена і діє чітка система виховної роботи, що реалізується через педагогічну раду, методичну раду, роботу відділень, циклові комісії, профспілковий комітет працівників і студентів, академічні групи і органи студентського самоврядування.


Важливу роль у становленні громадянської позиції мають такі виховні заходи: «День соборності України», «Моє покликання», «Мій родовід», «День матері», «Дзвони Чорнобиля», « За здоровий спосіб життя», «Шевченківські дні», заходи до Дня українського козацтва, до Дня міста, до Дня української писемності.


Цікавими та змістовними є виховні заходи: «Міс Чарівниця», «Супермен року», вечори української пісні й танцю, КВК, фестиваль «Барви Слобожанщини», конкурси ерудитів, педагогічної майстерності, ораторського мистецтва, художньої самодіяльності, педагогічні читання, літературно-музичні композиції тощо.

Факультети:

Відділення 1 - "Початкова освіта" і "Дошкільна освіта"

Відділення 2 - "Технологічна освіта" і "Фізична культура"

11 циклові комісії.

Спеціальності:

Початкове навчання (учитель початкових класів з однією з додаткових кваліфікацій: учитель іноземної мови в початкових класах; керівник гуртка образотворчого мистецтва; керівник дитячого художнього колективу);

Дошкільне виховання (вихователь дошкільного закладу з однією з додаткових кваліфікацій: сімейний вихователь; керівник образотворчої діяльності);

Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (учитель трудового навчання та креслення; учитель інформатики);

Педагогіка і методика середньої освіти фізична культура(учитель фізичної культури).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. Навчальний заклад приймає на перший та другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


4. Навчальний заклад здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости